Tip nâng cao sức khỏe cho gà con tại Daga388

Cung cấp chất dinh dưỡng nâng cao sức khỏe cho gà con nhằm đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng khởi đầu nhanh nhất cũng như là sự phát triển về đường ruột. Nói theo cách khác chúng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và đồng hóa những chất dinh dưỡng cho sức khỏe gà con lúc 1 ngày tuổi. 

>>>Xem thêm kiến thức chăn nuôi gà tại Daga388

Nâng cao sức khỏe cho gà con ngay từ ban đầu 

gà con

Tip nâng cao sức khỏe cho gà

Sức khỏe cho gà con của 1 ngày tuổi và khả năng về việc chống chịu với các loại bệnh tật tùy thuộc vào lượng và loại globulin miễn dịch đường dẫn truyền từ gà mẹ trong quá trình hình thành trứng. Và khi mà phôi nuốt dịch nước ối trong quá trình phát triển. Điều này đã cung cấp hàng rào bảo vệ đầu tiên trong quá trình phát triển ngoài việc cung cấp chất dinh dưỡng cho gà con. 

Hoạt động của Mannan – oligosaccharide

Tình trạng miễn dịch trong các giống gà con có thể sẽ thường kh được tối ưu hóa và cần bổ sung thêm một số sản phẩm như Actigen. Điều này đã được chứng minh được tính kích thích trên hàng rào tự vệ tự nhiên. Sau đó thì chúng sẽ được truyền từ sang qua cho trứng, tùy theo từng mức độ tương ứng với các sản phẩm này. 

Mannan – oligosaccharide cũng hoạt động trong các sản phẩm kết dính các vi khuẩn ruột lại và hoạt hóa của hệ thống miễn dịch bằng việc đưa ra những chất vi khuẩn bị kết dính này truyền đến với tế bào M của vách ruột. Tư đây sẽ hỗ trợ được tối đa hệ thống miễn dịch và thêm vào đó duy trì tốt tình sức khỏe. Actigen cũng cho thấy có sự ảnh hưởng cực kỳ quan trọng về việc chuyển đổi theo một số gen nào bao gồm cả chức năng miễn dịch. 

Nhiệm vụ này cũng giải thích được tại sao vật nuôi được bổ sung sản phẩm chuyển hóa từ các nấm men có các mức kháng thể lg để có thể lưu thông cao hơn trong máu của gà con và đẩy mạng được những kháng thể của những chú gà mẹ đến con cái của chúng. 

Bổ sung trực tiếp nâng cao sức khỏe cho gà con

Nâng cao sức khỏe cho gà con bằng việc bổ sung bằng việc cung cấp trực tiếp vào trứng ấp đã được chứng minh và nghiên cứu từ trong những năm 2000 và cần tập trung trong việc bổ sung cho phôi đang phát triển về những nguồn khoáng và năng lượng. Tuy vậy, các thử nghiệm khác đã sử dụng Actigen đã qua việc tiêm vào túi ối và cũng đã chứng minh được rằng là có khả năng ấp nở tăng lên từ khoảng 82,5% ở đối chứng lên đến khoảng 97,5% cho những quả trứng được tiêm với 5 milimol sản phẩm đã được chuyển hóa này. 

Tiêm chủng nâng cao sức khỏe cho gà con 

 Tiêm vaccine có vai trò khá quan trọng trong việc đảm bảo kiểm soát được bệnh nói chung, đặc biệt là nâng cao sức khỏe cho gà con. Tuy vậy, chúng cần phải có được hệ miễn dịch hoạt động để trung hòa được các loại vaccine và có phản ứng phù hợp để có thể đạt được lớp bảo vệ khỏi bệnh tật. 

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh cho ta thấy được rằng chức năng miễn dịch tối ưu có sự ảnh hưởng đến đáp ứng những chú gà con được sự lây bệnh nhiễm trùng túi bursal. Chúng làm tăng được mức độ kháng thể từ khoảng 659 của gà con của gà mái không được bổ sung lên đến 969 nhằm nâng cao sức khỏe gà con của gà mái nhận được chất cộng thêm này. 

Đảm bảo môi trường nâng cao sức khỏe cho gà con

Gà con mới nở thường phải thích ứng với môi trường hàng ngày, ví dụ như là trong quá trình vận chuyển chúng. Một thí nghiệm đã cho thấy việc tiến hàng bằng cách sử dụng hoạt chất dexamethasone nhằm kiểm tra các những phản ứng xem chúng có thích ứng với môi trường hàng ngày. Khi xử lý này diễn ra đã làm giảm khả năng sinh trưởng trên gia cầm ở mức khác biệt khác nhau về thể trọng ở ngày thứ 14. Khi cần nâng cao sức khỏe cho gà con với sự hiện diện của sản phẩm và phải chịu giống với sự xử lý.

Khả năng tiêu hóa thức ăn nâng cao sức khỏe cho gà con

Gà con còn có khả năng tiêu hóa thức ăn con khá là yếu do thiếu các hoạt tính enzyme tiêu hóa trong các ngày đầu tiên sau khi thoát ra khỏi trứng. Trong khoảng thời gian 48 giờ đầu tiên sau khi gà con nở, đường tiêu hóa của chúng có tăng trọng khoảng 110% và hầu hết các hoạt chất enzyme được dựa vào lipase cho sự tiêu hóa mỡ dự trữ ở túi lòng đỏ.

Trong khoảng 7 ngày đầu tiên thì chúng đại diện cho 17% toàn bộ kỳ sinh trưởng của gà thịt. Trong hệ tiêu hóa của gia cầm này có chứa khoảng 10% trong thể trọng cuối của chúng. Điều này cần những mức cao của hệ tiêu hóa để trợ giúp cho việc hấp thụ các chất dinh dưỡng.

Close [X]

7m